دانلود نرم افزار Body Camera Assistant

دانلود نرم افزار Body Camera Assistant

توضیحات نرم افزار:

مقدمه

اکنون دوربین های بدنه در هنگام اجرای پلیس و اجرای ترافیک ضروری هستند و نرم افزار Body Camera Assistant ابزاری پیکربندی است که برای دوربین های بدنه Hikvision طراحی شده است. با همگام سازی زمان دستگاه و انتقال فایل ها ، می توانید تنظیمات کاربر ، ویدیو ، OSD ، رمزگذاری ، پلت فرم ، Wi-Fi و PPP را پیکربندی کنید.

محیط عملیاتی

محیط نرم افزار:

سیستم عامل مشتری: ویندوز ۷

ویژگی های کلیدی

پیکربندی پارامتر
پشتیبانی از خواندن و پیکربندی شناسه افسر
خواندن و پیکربندی شناسه دستگاه را پشتیبانی کنید
پشتیبانی از پیکربندی وضوح تصویر ، میزان فریم و میزان بیت صفحه ویدیو.
خواندن و پیکربندی IP پلت فرم پشتیبانی کنید.
خواندن و پیکربندی پورت های سکوی پشتیبانی کنید.
خواندن و پیکربندی شناسه دستگاه را پشتیبانی کنید
خواندن و پیکربندی پارامترهای Wi-Fi را پشتیبانی کنید.
پارامترهای تنظیمات APN پیکربندی خواندن را پشتیبانی کنید.
خواندن و پیکربندی فایلهای محلی را برای ذخیره فهرستها پشتیبانی کنید.
پارامترهای سیستم خواندن و پیکربندی پشتیبانی کنید.
پشتیبانی از کالیبراسیون زمان دستگاه.

انتقال فایل
اطلاعات پرونده های رسانه ای (صوتی ، تصویری ، تصاویر) را بخوانید و آن را به صورت فرم نمایش دهید.
نوع و تاریخ را مرتب سازی و فیلتر کنید.
پرونده را برای بارگیری در محلی انتخاب کنید.
پس از بارگیری فایلها ، به طور خودکار از حذف پرونده ها در دستگاه پشتیبانی می کند.

اطلاعات ورود به سیستم
اطلاعات ورود به سیستم را در دستگاه بخوانید و آن را به عنوان لیست نشان دهید.
مرتب سازی و فیلتر کردن بر اساس تاریخ.
اطلاعات ورود به سیستم در دستگاه پاک می شود.
می توان آن را بصورت محلی به صورت پرونده بارگیری کرد.

دانلود نرم افزار Body Camera Assistant

 

Software Description:

Introduction

Body cameras are now essential during police and traffic enforcement, and Body Camera Assistant software is a configuration tool designed for Hikvision body cameras. You will be able to configure settings of user, video, OSD, encoding, platform, Wi-Fi and PPP, while syncing device time and transferring files.

Operating Environment

Software Environment:

Client operating system: Windows 7

Key Feature

Parameter Configuration
Support reading and configuring officer ID
Support reading and configuring device ID
Support configuring the resolution, frame rate and bit rate of the video screen.
Support reading and configuring platform IP.
Support reading and configuring platform ports.
Support reading and configuring device ID
Support reading and configuring Wi-Fi parameters.
Support reading configuration APN parameters.
Support reading and configuring local files to save directories.
Support reading and configuring system parameters.
Support time calibration of device.

File Transfer
Read the information of media files (audio, video, pictures) and display it in form.
Sort and filter by type and date.
Select the file to download locally.
Supports automatically deleting files in the device after downloading files.

Log Information
Read log information in the device and display it as a list.
Sort and filter by date.
Log information in the device can be cleared.
It can be downloaded locally as a file.

Device Operation
The device can be switched to USB mode.
The device password can be changed.
The device can be restored to factory settings.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!