پیمانکار صدارسانی پیجینگ

پیمانکار صدارسانی پیجینگ تورینگ ارائه کننده خدمات زیر میباشد : • مشاوره و اجرای سیستم های صوتی پیجینگ • طراحی ، مشاوره و اجرای سیستم صوتی جهت فضاهای باز مانند : • استادیوم های ورزشی، کنسرتها ( اجرای زنده ) ،کارخانه ها، پارکها و میادین، پادگانها، مصلی ها، مراسم های سخنرانی، مراکز تفریحی • طراحی ، مشاوره و اجرای سیستم صوتی جهت فضاهای بسته مانند : • سالنهای همایش و آمفی تئاتر ها،

error: Content is protected !!