صفحه اصلی / مطالب با برچسب 'سطح مقطع کابل مسی و آلومینیومی'

جدول محاسبه سطح مقطع کابل‌های مسی و آلومینیومی

جدول محاسبه سطح مقطع کابل‌های مسی و آلومینیومی نسبت به مسافت و شدت جریان مجاز در سیستم سه فاز با ولتاژ نامی ۳۸۰ ولت